top of page
Stadskelder Corners Cake 1.jpeg
Koffie Corners Cake.jpg

Privacy en Voorwaarden

Privacybeleid voor Sara's Sweets, eigenaar van www,sara-sweets.nl

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.cornerscake.nl is een belangrijke taak voor ons.
Daarom beschrijven we in onze privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.cornerscake.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacybeleid van Corners Cake en specifiek www.cornerscake.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is Info@cornerscake.nl.

4) Monitoren gedrag Bezoekers
www.cornerscake.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

5) Gebruik van cookies
www.cornerscake.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.


7) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door www.cornerscake.nl te beïnvloeden.

8) Onze adverteerders
Op www.cornerscake.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen cookies plaatsen.Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.cornerscake.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.Al deze partijen hebben een eigen privacybeleid en hanteren deze privacybeleid voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen

9) Privacybeleid van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacybeleid van onze adverteerders en derde partijen die verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen. www.cornerscake.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de privacybeleid van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de privacybeleid van www.cornerscake.nl.

10) Prijzen en producten
De prijsstelling en producten op de website zijn onder voorbehoud. Er kunnen aanpassingen gedaan worden in bijvoorbeeld prijs omdat we te maken hebben met grondstoffen waar de prijzen van niet altijd stabiel zijn. Daarnaast zijn vele producten op maat gemaakt waardoor we geen concrete prijs kunnen hanteren.

11) Retouren en Geld teruggave
Bestelde artikelen kunnen niet retour gebracht worden als het gaat om eetbare of drinkbare artikelen. Ook geven wij geen geld terug indien men niet tevreden is. Wel kijken we naar een passende oplossing, denk hier aan een tegoedbon. Vooraf nemen wij met u door wat er besteld en gemaakt wordt voor u. Ook krijgt u altijd de mogelijkheid vooraf te komen proeven tegen extra betaling. Indien online besteld is, hebben wij geen invloed op PostNL wij kunnen geen garanties geven over bezorg data. Wij geven geen geld terug indien een pakket te laat bezorgd is.

12) Bestellingen Taarten en sweets
Om je bestelling te bevestigen vragen wij een aanbetaling van 50% over het totaalbedrag. Dit wordt voldaan dmv een online betaalverzoek. Annuleren kan tot 14 dagen vóór datum. Hierna is het niet meer mogelijk je aanbetaling terug te ontvangen. Bestellingen met een leverdatum binnen 14 dagen, worden volledig vooraf betaald

Privacy en Voorwaarden

Extra toevoeging AVG

sara's sweets, gevestigd aan de Sassenstraat 20, 8011 PC, Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.


Contactgegevens:
www.sara-sweets.nl Sassenstraat 20, 8011 PC,
 Zwolle,  +31 6144 66 461
Marnix van Oostenbrugge is de Functionaris Gegevensbescherming van Corners Cake Hij/zij is te bereiken via info@cornerscake.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Corners Cake verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de
persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of
voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om
zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke
gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cornercake.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Corners Cake verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Corners Cake analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
- Corners Cake verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming
Corners Cake neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier
om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Corners Cake) tussen zit.

Corners Cake gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
Google Analytics, Ranking Coach en overige Google hulpprogramma's, dit doen wij om onze doelgroep te kunnen bepalen en te anticiperen op het vraag en aanbod binnen de EU.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Corners Cake bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens 1 jaar na constatering.

Delen van persoonsgegevens met derden
Corners Cake verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Corners Cake gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de
browser van uw computer, tablet of smartphone. Corners Cake gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen
optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek
aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser
verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Corners Cake en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot
intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@cornercake.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage
door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar
binnen vier weken, op uw verzoek.
Corners Cake wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Corners Cake neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking
en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@cornercake.nl

bottom of page